Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door BestClinic.nl. Dit document bevat de Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de “Overeenkomst”) en vormt een wettelijke overeenkomst tussen de bezoeker/gebruiker (hierna te noemen de “Gebruiker”) van deze site en BestClinic.nl (hierna te noemen “BestClinic”).

Als voorwaarde voordat de gebruiker gebruik kan maken van de hulpmiddelen, functies en informatie op deze site, moet de gebruiker alle voorwaarden in deze overeenkomst lezen en begrijpen en ermee akkoord gaan dat hij/zij hieraan gebonden is. Echter, door het enkele feit van toegang tot de functies en hulpmiddelen van deze site of het bekijken van informatie, tekst of afbeeldingen, wordt de gebruiker geacht deze overeenkomst al gelezen en begrepen te hebben en ermee in te stemmen gebonden te zijn aan deze overeenkomst. Als de gebruiker niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, moet hij/zij deze site onmiddellijk verlaten en stoppen met het gebruik van de hier aangeboden hulpmiddelen, functies en informatie.

BestClinic behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst zonder kennisgeving aan de gebruiker te wijzigen of aan te passen. Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om elke keer dat hij/zij deze site bezoekt, deze overeenkomst te raadplegen voor alle updates, wijzigingen, veranderingen en herzieningen waaraan de gebruiker geacht wordt automatisch gebonden te zijn.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie, diensten en hulpmiddelen die op de site beschikbaar zijn voor louter persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

Doel van deze site en beperking van aansprakelijkheid

BestClinic is een website voor het vinden en vergelijken van ziekenhuizen, klinieken en individuele artsen (“medische zorgverleners”) van over de hele wereld en om gebruikers in contact te brengen met deze medische zorgverleners, voor diensten zoals medische, schoonheids- en tandheelkundige behandelingen/procedures. Gebruikers kunnen contact opnemen met meerdere medische zorgverleners op basis van hun behoeften en medische zorgverleners krijgen een platform om hun diensten aan gebruikers aan te bieden.

BestClinic verstrekt via deze site alleen algemene informatie, gegevens en statistieken met betrekking tot medisch toerisme, gezondheidszorg en medische diensten die wereldwijd beschikbaar zijn, hetzij rechtstreeks van medische zorgverleners of via een eenvoudig zoekproces naar informatie, gegevens en statistieken die al beschikbaar zijn op de website van de medische zorgverlener. BestClinic heeft geen medische zorgverleners in dienst en raadt gebruikers aan hun eigen onderzoek/verificatie uit te voeren voordat ze rechtstreeks contact opnemen met medische zorgverleners.

BestClinic streeft ernaar haar gebruikers te voorzien van actuele informatie, gegevens en statistieken met betrekking tot medisch toerisme. De inhoud van deze website is echter niet noodzakelijkerwijs beoordeeld of opgesteld door medische professionals en is niet bedoeld ter vervanging van advies van een geregistreerde medische professional. De informatie, gegevens of statistieken op deze site mogen niet worden gebruikt voor zelfdiagnose of voor de behandeling van gezondheidsproblemen of ziekten. BestClinic is niet verantwoordelijk voor informatie die onnauwkeurig, onvolledig, onjuist of misleidend blijkt te zijn.

BestClinic biedt geen gezondheidszorg of medische diensten aan. BestClinic geeft geen persoonlijke mening of medisch advies over de geschiktheid van gebruikers voor een medische behandeling of dienst in de gezondheidszorg. BestClinic garandeert niet de nauwkeurigheid van de algemene informatie, statistieken en gegevens die op deze site te vinden zijn en garandeert bovendien niet het bestaan, de kwalificaties, de kwaliteit van de dienstverlening of de competentie van de zorgverleners of medische dienstverleners die op deze site worden genoemd.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn of haar eigen onderzoek naar het bestaan, de kwalificaties, de kwaliteit van de dienstverlening of de competentie van een van de genoemde zorgverleners of medische diensten en voor het valideren van alle informatie, gegevens of statistieken met betrekking tot de medisch-toeristische industrie. De Gebruiker zal BestClinic vrijwaren en ontslaan van elke aansprakelijkheid voor schade, verlies of letsel dat geleden kan zijn door de Gebruiker of elke andere persoon die informatie heeft ontvangen van deze Gebruiker met betrekking tot enige informatie, gegevens of statistieken gepubliceerd op deze site of voor enige dienst of behandeling verkregen van een hier genoemde zorgverlener of medische dienstverlener. BestClinic is niet verantwoordelijk voor enige gezondheids- of medische diensten of behandeling die de Gebruiker zou kunnen ontvangen van een persoon, entiteit of bedrijf vermeld op deze site.

Niet geleverde diensten

 1. BestClinic heeft geen medische professionals in dienst en zal geen zaken met betrekking tot medische behandeling bespreken of adviseren met gebruikers of medische zorgverleners.
 2. BestClinic is niet betrokken bij transacties tussen gebruikers en medische zorgverleners die de website gebruiken. De verantwoordelijkheid voor het beheer van afspraken en de levering van relevante diensten ligt uitsluitend bij de betreffende medische zorgverlener.
 3. BestClinic heeft geen controle over de informatie die door medische zorgverleners wordt verstrekt of de informatie die door BestClinic op het internet wordt verkregen en op de website beschikbaar wordt gesteld. BestClinic garandeert of onderschrijft niet de authenticiteit, kwaliteit, veiligheid of legaliteit van medische zorgverleners of de diensten die door medische zorgverleners worden geleverd of waarvan wordt beweerd dat ze door medische zorgverleners worden geleverd, de nauwkeurigheid van enige lijst of enige gegevens van medische zorgverleners die worden verstrekt, of het vermogen van medische zorgverleners om een transactie te voltooien.

Geleverde diensten

 1. BestClinic is een website voor gebruikers die toegang zoeken tot medische diensten van medische zorgverleners over de hele wereld. BestClinic vergemakkelijkt de verbinding tussen gebruikers en medische zorgverleners via haar website of speciale patiëntenondersteuning.
 2. BestClinic verzamelt informatie van medische zorgverleners wereldwijd over hun faciliteiten en diensten en van een groot aantal openbaar toegankelijke websites. Gebruikers hebben toegang tot deze informatie op de website en deze informatie is alleen bedoeld om te helpen bij het maken van een beslissing over het kiezen van een medische zorgverlener. Bij het kiezen van een medische zorgverlener zal BestClinic het contact tussen de gebruiker en de medische zorgverlener vergemakkelijken, ofwel door de informatie van de gebruiker door te sturen naar de medische zorgverlener (de “Website Service”) of door de gebruiker de contactinformatie van de medische zorgverlener te geven. BestClinic zal suggesties doen van alternatieve medische zorgverleners die dezelfde diensten op dezelfde locatie aanbieden. Als de gebruiker dit ook met hen wil bespreken, zal BestClinic de informatie van de gebruiker doorgeven aan de voorgestelde medische zorgverleners.
 3. Het kan zijn dat gebruikers gewoon op de Website willen surfen om te zien wat BestClinic te bieden heeft. Als dit het geval is, zijn slechts enkele bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing op het gebruik van de Website en zijn andere bepalingen niet relevant.

Regels voor het gebruik van de site

Gebruikers van de site mogen niet :

 1. De wetten van een jurisdictie, staat of land schenden bij het bezoeken van onze site of het gebruik van een tool die op deze site beschikbaar is;
 2. Gebruikers lastigvallen of hacken;
 3. Informatie, inzendingen, verzoeken, gastenboekinzendingen, enz. publiceren, die naar het eigen en absolute oordeel en mening van BestClinic als obsceen, onfatsoenlijk, lasterlijk, beledigend of hatelijk kunnen worden beschouwd;
 4. Een virus uploaden naar de server, ongeacht of het virus schade veroorzaakt aan BestClinic of aan gebruikers van BestClinic;
 5. Informatie, gegevens of materialen via of naar deze Website verzenden, stelen of anderszins ongeautoriseerde toegang verkrijgen die in strijd is met wet- of regelgeving in enig rechtsgebied;
 6. Een script of geautomatiseerde robot te gebruiken om toegang te krijgen tot de inhoud van deze website, deze te kopiëren of te manipuleren;
 7. U uit te geven voor een andere persoon of entiteit of uw banden met een andere persoon of entiteit verkeerd voor te stellen;
 8. Uw eigen reclamemateriaal of promotiemateriaal van derden op deze site te plaatsen;
 9. De site op enigerlei wijze te gebruiken met het doel de site te onderbreken, beschadigen of buiten werking te stellen, overbelasten of veranderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het overspoelen van de servers met verzoeken;
 10. De site of de inhoud ervan proberen te omzeilen, corrumperen, decoderen, wijzigen of anderszins verstoren;
 11. De site te gebruiken op een manier die de site op enigerlei wijze zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of die het gebruik en plezier van de site door een andere partij zou kunnen verstoren.

Alle gebruikers van deze site moeten meerderjarig zijn in hun rechtsgebied of land van herkomst. Alle gebruikers die minderjarig zijn, moeten de website onmiddellijk verlaten en geen gebruik meer maken van de hulpmiddelen, functies en informatie op deze site, tenzij de bezoekende gebruiker onder toezicht staat van zijn of haar ouder of wettelijke voogd, in welk geval de ouder of wettelijke voogd verantwoordelijk is voor het uitfilteren van ongepaste inhoud op deze site.

BestClinic kan regels, richtlijnen of beleid publiceren in aanvulling op de regels, richtlijnen of beleid in deze Overeenkomst. Wanneer dergelijke nieuwe of aanvullende documenten worden gepubliceerd, zullen deze voorwaarden onmiddellijk deel gaan uitmaken van deze overeenkomst en automatisch als bindend voor gebruikers worden beschouwd.

Waarschuwing

BestClinic kan niet alle zorgverleners, aangeboden diensten en medisch personeel die op deze site worden genoemd persoonlijk verifiëren, ondanks haar inspanningen om dit te doen. Bijgevolg heeft BestClinic geen kennis van of verantwoordelijkheid voor het bestaan, de kwalificaties, de kwaliteit van de dienstverlening of de competentie van de zorgverleners of medische diensten die op deze site worden vermeld. BestClinic heeft geen informatie over de bekwaamheid of kwalificaties van zorgverleners of medische diensten om de door de Gebruiker gewenste dienst te verlenen, en BestClinic kan niet getuigen over de bekwaamheid van de gezondheidswerkers die de geneeskunde in deze instellingen beoefenen.

BestClinic levert zelf geen goederen of diensten als opdrachtgever. BestClinic levert geen andere goederen of diensten met uitzondering van het in contact brengen van gebruikers met medische dienstverleners. Derden die onafhankelijk zijn van BestClinic leveren aanvullende diensten zoals het boeken van vluchten, hotels of taxi’s. BestClinic raadt u aan om de algemene voorwaarden van de dienstverleners die van toepassing zijn op de goederen of diensten die zij leveren te verkrijgen en te lezen en om ervoor te zorgen dat er geen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid is opgelegd door de dienstverlener. Sommige dienstverleners kunnen aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel, vertraging en verlies van of schade aan eigendommen beperken of uitsluiten. Externe opdrachtgevers (geen onderaannemers van BestClinic) leveren alle goederen en diensten, inclusief bezoeken, reizen, activiteiten, maaltijden, consulten, handelingen en procedures.

BestClinic hanteert een professionele aanpak bij de selectie van derden die aan klanten worden voorgesteld en die mogelijk goederen en diensten aan klanten leveren als onderdeel van hun reis. Het is daarom belangrijk om op te merken dat :

 1. BestClinic geen garantie geeft dat de goederen of diensten die door derden worden geleverd geschikt zijn voor het doel of dat zij hun diensten met redelijke vaardigheid zullen uitvoeren;
 2. Alle boekingen voor goederen en diensten die door derden worden geleverd, zijn onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid die kunnen worden opgelegd door touroperators, luchtvaartmaatschappijen, ziekenhuizen, klinieken, hotels en andere leveranciers van goederen en diensten (waarvan sommige de aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel, vertraging en verlies van of schade aan bagage beperken of uitsluiten);

Alle op de website gepubliceerde informatie over gezondheidszorg of medische zorgverleners is door BestClinic op eigen initiatief verzameld en gepresenteerd met behulp van de websites en promotionele informatie van deze instellingen, die al beschikbaar zijn voor het publiek of rechtstreeks door de medische zorgverleners zijn verstrekt. BestClinic controleert de nauwkeurigheid van de informatie die op deze websites is verzameld niet en kan de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid ervan niet garanderen, en BestClinic kan niet garanderen dat deze informatie actueel en up-to-date is.

Alle medische informatie op de site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie van gebruikers. De site dient uitsluitend als database of educatieve bron, die haar Gebruikers in staat kan stellen om hun eigen due diligence onderzoeken en research uit te voeren naar de gezondheidszorg, medische diensten en medische informatie waarnaar hierin wordt verwezen. Deze informatie mag niet worden gebruikt als basis voor diagnose, keuze van behandeling of selectie van een arts. Deze site is niet bedoeld om te dicteren wat geldige, gepaste of beste zorg is voor een gezondheidsprobleem, noch is het een vervanging voor het oordeel van een gekwalificeerde arts. Als de Gebruiker een gezondheidsprobleem heeft of vermoedt dat hij/zij een gezondheidsprobleem heeft of dat hij/zij in aanmerking komt voor een van de medische behandelingen die op deze site worden genoemd, is hij/zij verplicht om onmiddellijk alle onderhandelingen met de kliniek of het ziekenhuis te staken.

BestClinic kan niet worden beschouwd als praktiserend arts. Het gebruik van de site brengt geen arts-patiënt relatie tot stand. De Gebruiker mag geen aanbeveling van BestClinic vragen of erop vertrouwen met betrekking tot een medisch probleem.

Hoewel BestClinic geen reden heeft om aan te nemen dat er onnauwkeurigheden of gebreken zijn in de informatie die op de website wordt gepubliceerd, geeft BestClinic geen garantie, expliciet of impliciet, voor de nauwkeurigheid van de informatie. De Website wordt aangeboden “zoals ze is” of “zoals ze beschikbaar is” en de Gebruiker gebruikt de Website volledig op eigen risico. Door de informatie aan de Gebruiker te verstrekken, wordt of werd er geen contractuele verplichting gevormd tussen de Gebruiker en BestClinic en is er geen zorgplicht aan de laatste verschuldigd. Als een bevoegde rechtbank beslist dat BestClinic een zorgplicht heeft tegenover de Gebruiker, is BestClinic niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen, verlies, schade of letsel als gevolg van het gebruik van deze informatie, behalve in het geval van nalatigheid of directe schuld van BestClinic.

De informatie op de site mag niet worden gebruikt als basis voor diagnose, keuze van behandeling of keuze van arts. Bij het beheren van deze website kan BestClinic niet worden beschouwd als een beoefenaar van de geneeskunde, en de hier gepresenteerde informatie is niet bedoeld ter vervanging van het medische advies van een gekwalificeerde arts.

Bescherming van gegevens

Voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden betekent “gegevens” alle elektronische gegevens of informatie, met inbegrip van persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in de Data Protection Acts, 1988 en 2003, en de EU General Data Protection Regulation GRPD 2018 (de “Gegevensbeschermingswetten.”) die door de Gebruiker op de Site worden ingediend en door BestClinic naar de Medische Provider worden verzonden en waarvan de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten van het contract tussen de Gebruiker en de Medische Provider. De Gebruiker erkent dat BestClinic, om de dienstverlening te vergemakkelijken, persoonlijke informatie van Gebruikers, waaronder eventuele medische informatie, moet verstrekken aan de gekozen Medische Providers. De Gebruiker stemt uitdrukkelijk in met de overdracht en openbaarmaking van zijn persoonlijke informatie aan deze Medische Dienstverleners, zelfs wanneer deze Medische Dienstverleners gevestigd zijn in landen waar de bescherming van persoonsgegevens niet zo sterk is als in de Europese Unie. BestClinic kan contactgegevens, waaronder telefoonnummer en e-mailadres, ook gebruiken om van tijd tot tijd contact op te nemen met de Gebruiker om de voortgang te bespreken met betrekking tot een consult met een arts en andere zaken met betrekking tot de diensten van BestClinic. De Gebruiker stemt ermee in dat BestClinic in dit verband contact opneemt met de Gebruiker.

BestClinic streeft ernaar de privacy te beschermen van gebruikers en anderen die toegang hebben tot de website en gebruik maken van haar faciliteiten. Voor meer details over hoe BestClinic cookies gebruikt, het type informatie dat verzameld wordt, hoe het gebruikt wordt en voor meer details over de omstandigheden waaronder BestClinic informatie vrijgeeft, kunt u het Privacybeleid lezen.

BestClinic beheert servers in en buiten de Europese Unie, daarom stemt de gebruiker hierbij in met de overdracht van persoonlijke gegevens in en buiten de Europese Unie. Door deze website te gebruiken, stemmen gebruikers ermee in dat BestClinic persoonlijke gegevens over hen (inclusief gevoelige persoonlijke gegevens) bewaart en verwerkt, zowel elektronisch als handmatig, voor de werking, het beheer, de beveiliging en de administratie van BestClinic en het naleven van de toepasselijke wetten, voorschriften en procedures, inclusief de overdracht van persoonlijke gegevens naar en vanuit de Europese Unie.

Communicatie tussen de gebruiker en de zorgverlener via e-mail of instant messaging. De inhoud van deze e-mails en berichten kan door BestClinic worden bewaard om zorgverleners te helpen hun communicatie te controleren.

Communicatie tussen de gebruiker en de zorgverlener per telefoon kan via BestClinic worden geleid. De tijd en datum, succes of mislukking en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen door BestClinic, zodat beiden de telefonische communicatie tussen hen kunnen volgen. Er kan ook een audio-opname van het gesprek worden opgeslagen. Als de audio van een telefoongesprek wordt opgenomen, krijgt de gebruiker een hoorbaar bericht te horen dat hem/haar hiervan op de hoogte stelt voordat het gesprek begint.

Door zich te registreren als geregistreerde gebruiker, gaat de gebruiker ermee akkoord dat BestClinic advertenties en/of promotiemateriaal per e-mail kan sturen. Als hij/zij niet wil dat BestClinic contact met hem/haar opneemt voor marketingdoeleinden, kan hij/zij BestClinic hiervan op de hoogte stellen door de “unsubscribe” links te volgen op de verzonden e-mailberichten en/of door rechtstreeks contact op te nemen met BestClinic via het formulier.

Mededeling van informatie

Als de Gebruiker een afspraak wil maken voor een consult met een medische zorgverlener, dan zal de Gebruiker gevraagd worden om bepaalde informatie te verstrekken, waaronder gegevens zoals contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres), leeftijd, geslacht en bepaalde medische informatie, zodat BestClinic de gegevens aan de betreffende medische zorgverleners kan presenteren. Gebruikers garanderen en verbinden zich ertoe dat de verstrekte informatie actueel en in alle materiële opzichten nauwkeurig is, geen intellectueel eigendom van anderen is of inbreuk maakt op rechten van derden, en voldoende is om BestClinic te faciliteren. Hoewel BestClinic er te allen tijde naar streeft om privacy te respecteren, dienen gebruikers geen informatie te verstrekken die persoonlijke schade zou kunnen veroorzaken als deze openbaar wordt gemaakt.

Informatie die via het internet wordt verzonden kan niet als volledig veilig worden gegarandeerd, aangezien deze kan worden onderschept, verloren of gewijzigd. Gebruikers begrijpen en gaan ermee akkoord het veiligheidsrisico op zich te nemen voor alle informatie die via de website wordt verstrekt. BestClinic is niet verantwoordelijk voor via internet verzonden informatie en is niet aansprakelijk jegens de gebruiker of iemand anders voor schade of ander verlies in verband met door de gebruiker aan BestClinic of een medische zorgverlener verzonden informatie, of door BestClinic, een medische zorgverlener of een derde partij via internet aan de gebruiker verzonden informatie.

Door uw informatie via de formulieren of telefonisch in te dienen, geeft u BestClinic en haar partners toestemming om u informatie te sturen via e-mail, SMS, WhatsApp of telefoongesprekken, in overeenstemming met haar vertrouwelijkheidsbeleid. U kunt deze toestemming intrekken door ons een e-mail te sturen. Onze contact service is geheel GRATIS. De informatie die door BestClinic in alle vestigingen wordt verstrekt, is bedoeld voor de gebruiker voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor het identificeren van mogelijke behandelingen en procedures. Alle informatie met betrekking tot de op deze pagina vermelde instelling, van welke bron dan ook, inclusief maar niet beperkt tot prijzen en beschikbare procedures/operaties, wordt betrouwbaar geacht maar niet gegarandeerd. Ter herinnering, BestClinic geeft geen medisch advies of behandeling.

Opschorting/beëindiging

BestClinic mag op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang van Gebruikers tot de Website of enige diensten die deel uitmaken van de Website, geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer de Gebruiker valse of misleidende informatie heeft verstrekt of deze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden of wanneer BestClinic niet in staat is om informatie die op de Website is ingediend te verifiëren of te authenticeren. BestClinic is niet aansprakelijk tegenover de Gebruiker of derden voor opschorting of beëindiging van de toegang tot de Website.

Intellectueel eigendom

Alle originele inhoud die op of via deze website wordt aangeboden, wordt beschermd door verschillende internationale auteursrechtwetten, octrooiwetten, handelsmerkvoorschriften en -wetten, en verschillende intellectuele eigendomswetten, verdragen en internationale overeenkomsten. Het kopiëren, reproduceren, publiceren of distribueren van beschermde inhoud op of via deze site is ten strengste verboden zonder schriftelijke toestemming van BestClinic. Alle handelsmerken die op of via deze site worden weergegeven, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en mogen onder geen beding door de gebruiker worden gebruikt.

‍👩‍⚕ EEN OFFERTE AANVRAGEN ➡️